NAC, Költségvetés, Tagnyilvántartás

Magyar Repülő és Légisport Szövetség

Elnökségi értekezlet

Időpont: 2020.10.23 08:30 Skype konferencia

Résztvevők:       Tuzson Gergely elnök

Hársfalvi Pál, Szabó Péter, alelnökök

Napirendi Pontok és határozatok:

1. Szabályzatok módositásának módja, felelőse

A sporttörvény és az alapszabály által előirt szabályzatokat felül kell vizsgálni.

Szabó Péter vállalja: sportszabályzatok, biróképzés, sportvezetői rendszer működéséve kapcsolatos szabályok felülvizsgálatát

Hársfalvi Pál vállalja: gazdasági szabályzatok, etikai és gyermekvédelmi szabályzat.

Szeri András: Válogatott keretek névsora, Eseménynaptár feltöltése 2020

  1. A NAC jogok és ezzel kapcsolatos képzések és vizsgáztatások szervezése.

A sportszabályzatok, és bíró képzés szabályai egyik oldalról tartalmazni fogják az elvárásokat a szakágak irányában. Minden szakágnak ki kell jelölni egy főbírót, aki a szövetség felé a beszámol tevékenységéről, és szervezi a szakágban a bíró képzést, a versenyek és rekordok hitelesítését.

2021 márciusára az ezzel kapcsolatos felelősök megbízását ki kell adni az oktatásukat el kell végezni.

3. Költségvetési kérdések

Az évet a jelenlegi költségek és bevételek mellett 1.3 mFt eredménnyel zárhatjuk, amit növelhet az újonnan belépő szervezetek tagdíj bevétele.

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a maradék összeget az egyesületeknek vissza kell juttatni létszámarányos támogatásként. Más tervezett költség nincs

Az egyesületek értesítése a főtitkár feladata, a támogatás összegét az elnökség határozza meg.

Tervezett időpont 2020 december.

4. Iroda

A jelenlegi telephelyen van lehetőség állandó iroda bérlésére közösen a Vitorlázórepülő Szövetséggel és esetleg az MMSZ-el. Ennek költségeit a 2021-es költségvetésbe be kell tervezni. Az iroda teljesen felszerelt elsősorban értekezlet tartására és iratok tárolására alkalmas 35 nm-es helység.

Az elnökség egyhangúlag támogatja.

5. Tagnyilvántartó rendszer használatba vétele.

Az egyesületeknek November 15: 12:00 ig fel kell tölteni és ellenőrizni kell a taglétszámát az MRLSZ tagnyilvántartó rendszerében. A megvalósítás szúrópróba szerűén ellenőrzésre kerül, 10%-nál nagyobb hiba esetén az egyesület elesik a továbbadott támogatástól. Az egyesületi vezetőknek ezen felül nyilatkozniuk kell, hogy a tagnyilvántartó adati hitelesek.

Az egyesületek értesítése és agitációja a szakágvezetőkön keresztül történik, a főtitkár is részt vesz benne. (pontosítani kell ki mit fog csinálni)

Az ellenőrzést a főtitkár végzi.

 

Budapest 2020. 10. 23.

 

Jegyzőkönyvet készítette: Hársfalvi Pál